WERKWIJZE

Bij de aankoop van een nieuwe woning is het allereerst van belang dat u wordt voorzien van het juiste aanbod dat zoveel mogelijk voldoet aan uw zoekprofiel. Wij beschikken over het ultieme netwerk om u naast het dagelijkse aanbod ook regelmatig te kunnen voorzien van informatie over populaire renovatieprojecten in Amsterdam die wij gericht voor u hebben gezocht. Dit zijn vaak projecten die nog (lang) niet op funda zichtbaar zijn.

 

Uw gevoel moet goed zijn en daarom dient uw toekomstige woning zoveel mogelijk te voldoen aan uw wensen. Indeling, ligging en afwerking van de woning staan dus centraal. Daarnaast moeten uiteraard alle juridische, financiële en- bouwkundige aspecten in orde zijn. Over deze zaken informeren en adviseren wij u nauwkeurig gedurende het gehele zoektraject.

 

Wij hanteren een zeer persoonlijke aanpak met korte communicatielijnen. Het is voor ons een enorme uitdaging om een cliënt naar tevredenheid te begeleiden.

APPROACH

The most crucial factor when searching for a new home is to identify a range of suitable properties, closely matching your search profile. We have the ultimate network at our disposal, allowing us to keep you informed not only about the general run of properties on offer but also about highly desirable renovation projects going on around Amsterdam which we have have found for you directed. These are projects which are not yet available on the Funda property search website, and which may in fact not appear there for some time.

 

We know you will need to feel completely comfortable about an important decision like this, so your future home must match your requirements as closely possible, with location, layout and furnishing playing a key role. And of course the structural, financial and legal aspects must be in order. We will keep you fully informed about all these issues throughout the search project.

 

Our approach is highly personalised, with short lines of communication. It gives us tremendous satisfaction to guide and support our clients through to a satisfactory conclusion.

Indien u een zoekopdracht wilt plaatsen, gaan wij als volgt te werk:

Our method of working when you place a search order with us is as follows:

IN-TAKE GESPREK

Graag nodigen wij u uit voor een vrijblijvend inventarisatiegesprek om zo uw woonwensen te bespreken en onze werkwijze persoonlijk toe te lichten. Zo kunt u beoordelen of u zich goed voelt bij onze benadering en werkwijze.

INITIATION MEETING

You will be invited to an evaluation meeting, without obligation, when you will be able to set out your wishes in relation to your new home, and a member of our staff will explain our approach in person, so you can make sure you are comfortable with our approach and our methods.

ZOEKPROCES

Wij gaan gericht voor u op zoek naar geschikte woningen in ons eigen netwerk van beleggers. Dit zijn stuk voor stuk objecten die nog niet op funda staan. Daarnaast wordt u voorzien van het dagelijkse aanbod.

SEARCH PROCESS

We will carry out targeted searches for suitable properties for you among our own network of investors. None of the properties included have yet appeared on the Funda lists. You will also receive daily alerts about the general range of properties coming onto the market.

BEZICHTIGINGEN

Indien wij passende objecten voor u geselecteerd hebben, zullen wij bezichtigingen inplannen. Uiteraard gaan we met u mee tijdens deze bezichtigingen en zullen u ter plekke informeren en adviseren over diverse belangrijke aspecten zoals bouwtechnische aspecten, omgevingsfactoren en courantheid van de woning.

VIEWINGS

Once we have found suitable properties for you we will get in touch to plan viewings. We will of course accompany you during these viewings and advise and inform you about various important issues while on site, such as structural matters, environmental factors and the state of the property.

BIEDINGSPROCES

Zodra wij een geschikte woning hebben gevonden die naar uw wens is, zullen wij allereerst de betreffende documentatie opvragen bij de verkopende partij. Deze rechercheren wij uitvoerig en lichten tevens toe indien gewenst. Vervolgens voeren wij een onderzoek uit naar recente transacties en huidig aanbod van vergelijkbare objecten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zullen wij, uiteraard in overleg met u, de onderhandeling tot een zo gunstig mogelijk resultaat leiden.

BIDING PROCESS

Once we have identified a suitable home together in this way we will start by requesting the relevant documentation from the vendor. We will check this out thoroughly and provide any necessary explanation. A price check will then be carried out, looking at recently completed transactions and the current supply of comparable properties. Based on our findings we will then endeavour to bring the negotiations to the most favourable conclusion possible, liaising closely with you at every step.

BOUWKUNDIGE KEURING

Walgemoed Vastgoed regelt graag de bouwkundige keuring voor u. Wij adviseren deze uit te laten voeren voor het tekenen van het koopcontract.

STRUCTURAL SURVEY

Walgemoed Vastgoed will be happy to arrange a structural survey on your behalf. We recommend that a survey is completed before the sale contract is signed.

KOOPCONTRACT NOTARIS

Als u met de verkoper overeenstemming over de prijs van de woning hebt bereikt, moet er een notaris worden gekozen. Wellicht heeft u zelf een notaris in gedachten, anders adviseren wij u ook graag in deze. Zodra een keuze voor een notaris is gemaakt, dragen we er zorg voor dat alle relevante documentatie correct wordt aangeleverd bij de behandelend notaris. Wij zullen vervolgens, een aantal werkdagen voorafgaand aan het tekenen van het koopcontract, het conceptcontract met u bespreken en toelichten waar nodig. Voorts assisteren wij uiteraard ook bij het bezoek aan het notariskantoor.

NOTARY FOR SALE CONTRACT

Once an agreement on the price is reached with the vendor a Notary will need to be selected. It may be that you already have a Notary in mind, or otherwise we will be happy to advise. Once this choice has been made we will ensure that all relevant documentation is properly delivered to the Notary dealing with the matter. And of course we will assist you with the visit to the Notary's office. Our next step is to discuss the draft sale contract with you and provide explanation as required. This is done several working days in advance of the date set for signature of the contract.

TAXATIE OPDRACHT

In de meeste gevallen hebben kopers financiering nodig bij de aankoop van een woning. Voor de financieringsaanvraag is een taxatierapport vereist. Graag informeren wij u over een geschikte, onafhankelijke taxateur.

VALUATION

Most purchasers need finance to buy their new home. A valuation report is required to accompany the request for finance. We will be happy to recommend a suitable independent valuer.

FINANCIERINGSAANVRAAG

We zorgen er desgewenst voor dat de financieringsaanvraag goed verloopt door in contact te blijven met uw hypotheekadviseur en regelen, indien nodig, verlenging van uw financieringsvoorbehoud.

APPLICATION FOR FINANCE

This is an important stage in the purchasing process. We will strive to ensure that the finance application proceeds successfully, keeping in contact with your mortgage advisor. Where the period allowed for the application (as set out in the deed of sale) does not appear to be feasible we will submit a timely request to the vendor for an extension.

INSPECTIE WONING & LEVERING

Op de leveringsdatum gaan we met u naar de woning voordat we naar de notaris gaan voor het ondertekenen van de leveringsakte. We checken of de woning zich nog in dezelfde toestand bevindt als tijdens de bezichtigingen. Daarnaast schrijven we de meterstanden op waarmee u zich vervolgens kunt inschrijven bij een energieleverancier naar keuze. Daarna begeleiden wij u tijdens het bezoek aan de notaris en feliciteren u graag met uw nieuwe woning!

INSPECTION OF PROPERTY AND HANDOVER

On the handover date we will accompany you to the property before visiting the Notary for the signature of the deed completing the handover. We will check that the property is in the same condition as during the viewings. We will also record the meter readings, and you will need to register with your chosen energy supplier. We will also accompany you during the visit to the Notary, and congratulate on completing the purchase of your new home!